Orang Beragama atau Orang Baik?

Orang Beragama atau Orang Baik? Seorang lelaki berniat untuk menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah. Seorang nenek yang merasa iba melihat kehidupannya membantunya dengan membuatkan sebuah pondok kecil dan memberinya makan, sehingga lelaki itu dapat beribadah dengan tenang.Setelah berjalan selama 20 tahun Baca lebih lanjut

Iklan